Aitor Gómez

PProfessor agregat de la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat docència relativa a mètodes d’investigació. La seva tasca es relaciona amb el desenvolupament de la part metodològica dels projectes. La seva trajectòria està reconeguda per AGAUR i AQU, concedint-li l’acreditació d’investigació avançada (catedràtic).

CONTACTE: aitor.gomez@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8994-9885

Carme García

Professora Agregada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i actualment responsable de l’Ensenyament d’Educació Social. Actualment és coeditora de la revista History and Social Education. Ha publicat en diferents revistes indexades en bases de dades internacionals. Entre les seves línies de recerca destaquen els grups vulnerables, la violència de gènere, l’èxit educatiu, la inclusió social i la sociologia de l’educació.

CONTACTE: carme.garciay@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-9717-8021

Regina Gairal

Investigadora predoctoral i professora associada al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Treballa com Educadora Social a un Centre Residencial d’Acció Educativa. Les seves línies de recerca inclouen la prevenció de la violència en contextos educatius i els estudis de gènere i la inclusió educativa de dones no acadèmiques i que pertanyen a minories culturals.

CONTACTE: regina.gairal@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-0093-7912

WIN_20180509_11_13_15_Pro

José Miguel Jiménez

És professor titular de la Universitat Rovira i Virgili de l’Àrea de Didàctica i Orgaización Escolar. Les seves línies d’investigació més rellevants estan vinculades a les Tecnologies de la Informació i la comunicació aplicades a l’educació, la formació en les organitzacions, la formació de formadors i la formació professional, havent participat com a investigador principal i membre de l’equip d’investigació en diferents projectes sobre aquests temes.

CONTACTE: josemiguel.jimenez@urv.cat

Sílvia Molina

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i professora al departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva principal línia de recerca és l’educació inclusiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials a les Comunitats d’Aprenentatge. Actualment, és membre de l’equip investigador dels projectes del Pla Nacional d’I+D.

CONTACTE: silvia.molina@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-9736-0381

Ana Inés Renta

És professora lectora a la Universitat Rovira i Virgili. Les seves línies de recerca són: relacions laborals i educatives, educació professional i l’aprenentatge permanent. Ha participat en diversos projectes d’investigació com: “Transferència d’aprenentatge en educació professional: cooperació entre l’educació superior i les empreses”

CONTACTE: anaines.renta@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-0145-5141

Oriol Ríos

És professor agregat a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) en qualitat d’Investigador Juan de la Cierva. En relació a la seva trajectòria investigadora destaca el treball realitzat entorn la prevenció de les violències en contextos educatius per raó de d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; les noves masculinitats; la coeducació i l’impacte social de la recerca en relació a la superació de les desigualtats educatives i socials. Cal destacar també que és l’actual editor de la revista: Masculinities and Social Change (MSC), indexada en SCOPUS i ESCI de Thomson and Reuters

CONTACTE: joseoriol.rios@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-3676-9919

Maite Novo Molinero

Professora Agregada interina de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora de l’àrea de didàctica de les ciències experimentals a la Facultat d’Educació i Psicologia. Les seves línies de recerca engloben l’aplicació i avaluació de metodologies d’aprenentatge en disciplines STEM, per al desenvolupament de la competència científica dins la comunitat educativa. Ha desenvolupat projectes centrats en l’aplicació de l’aprenentatge basat en indagacions en educació infantil, foment de vocacions científiques en grups vulnerables i accions de millora en la formació de mestres.

CONTACTE: mteresa.novo@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-2454-1990

Joan Cabré

Professor i investigador Juan de la Cierva de la universitat de Barcelona, especialitzat en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ha participat en diferents recerques internacionals de gran impacte social, polític i científic, com IMPACTE-EV i en iniciatives com el Repositorio d’Impacte Social SIOR

CONTACTE: joan.cabre@urv.cat