EQUIP

Aitor Gómez

Professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat docència relativa a mètodes d’investigació. La seva tasca es relaciona amb el desenvolupament de la part metodològica dels projectes. La seva trajectòria està reconeguda per AGAUR i AQU, concedint-li l’acreditació d’investigació avançada (catedràtic).

CONTACTE: aitor.gomez@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8994-9885

Carme García

Professora Agregada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de l’Ensenyament d’Educació Social. Actualment és coeditora de la revista History and Social Education. Ha publicat en diferents revistes indexades en bases de dades internacionals. Entre les seves línies de recerca destaquen els grups vulnerables, la violència de gènere, l’èxit educatiu, la inclusió social i la sociologia de l’educació.

CONTACTE: carme.garciay@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-9717-8021

Regina Gairal

Investigadora postdoctoral, treballa com Educadora Social a un Centre Residencial d’Acció Educativa. Les seves línies de recerca inclouen la prevenció de la violència en contextos educatius i els estudis de gènere i la inclusió educativa de dones no acadèmiques i que pertanyen a minories culturals.

CONTACTE: regina.gairal@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-0093-7912

WIN_20180509_11_13_15_Pro

José Miguel Jiménez

És professor titular de la Universitat Rovira i Virgili de l’Àrea de Didàctica i Orgaización Escolar. Les seves línies d’investigació més rellevants estan vinculades a les Tecnologies de la Informació i la comunicació aplicades a l’educació, la formació en les organitzacions, la formació de formadors i la formació professional, havent participat com a investigador principal i membre de l’equip d’investigació en diferents projectes sobre aquests temes.

CONTACTE: josemiguel.jimenez@urv.cat

Sílvia Molina

Professora Agregada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva principal línia de recerca és l’educació inclusiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials a les Comunitats d’Aprenentatge. Actualment, és membre de l’equip investigador dels projectes del Pla Nacional d’I+D INTER-ACT i MEMO4LOVE.

CONTACTE: silvia.molina@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-9736-0381

Ana Inés Renta

És professora lectora a la Universitat Rovira i Virgili. Les seves línies de recerca són: relacions laborals i educatives, educació professional i l’aprenentatge permanent. Ha participat en diversos projectes d’investigació com: “Transferència d’aprenentatge en educació professional: cooperació entre l’educació superior i les empreses”

CONTACTE: anaines.renta@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-0145-5141

Oriol Ríos

És professor agregat Serra Hunter al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. En relació a la seva trajectòria investigadora destaca el treball realitzat entorn la prevenció de les violències en contextos educatius per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; les noves masculinitats; la coeducació i l’impacte social de la recerca en relació a la superació de les desigualtats educatives i socials. Cal destacar també que és l’actual editor de la revista: Masculinities and Social Change (MSC), indexada en SCOPUS i ESCI de Thomson and Reuters.

CONTACTE: joseoriol.rios@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-3676-9919

Maite Novo Molinero

Professora Agregada de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora de l’àrea de didàctica de les ciències experimentals a la Facultat d’Educació i Psicologia. Les seves línies de recerca engloben l’aplicació i avaluació de metodologies d’aprenentatge en disciplines STEM, per al desenvolupament de la competència científica dins la comunitat educativa. Ha desenvolupat projectes centrats en l’aplicació de l’aprenentatge basat en indagacions en educació infantil, foment de vocacions científiques en grups vulnerables i accions de millora en la formació de mestres.

CONTACTE: mteresa.novo@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-2454-1990

Elena Gallardo

Investigadora doctoral i professora al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Treballadora social amb formació en estudis de les dones i de gènere. Les seves línies de recerca inclouen la prevenció de violència i discriminació LGTBQIA+, els estudis trans i les metodologies feministes.

CONTACTE: elenamaria.gallardo@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8588-8050

Pilar Álvarez Cifuentes

Pilar Alvarez és Doctora per la Universitat de Barcelona. Actualment, es Investigadora Juan de la Cierva a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat beneficiària de diverses beques competitives, com la beca CNIIE-MECD o la beca FI-DGR, per dur a terme la seva tesi doctoral, que va aconseguir un excel·lent “Cum Laude”. Ha estat Professora associada i tècnic de suport a la recerca a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, i ha treballat com a Professora al Departament de Comunicació i Educació de la Universidad Loyola Andalucía.

CONTACTE: pilar.alvarez@urv.cat

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5776-6213

Ouarda El Miri Zeguari

Ouarda El Miri està cursant el grau de treball social en la facultat de ciències jurídiques en la universitat Rovira i Virgili i és investigadora en el departament de Pedagogia. Està interessada en la intervenció social de les minories religioses, ha participat en el congrés internacional CICFEM. És membre de la junta de l’associació Joventut multicultural musulmana, l’entitat treballa diversos temes entre ells la discriminació religiosa i racista, i la integració de les diferents comunitats en la diversitat social. Actualment treballa en el projecte de recerca “detecció d’actuacions per millorar la gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit laboral català”.

CONTACTE: ouarda.elmiri@urv.cat

Marta Font Palomar

Graduada en Enginyeria Química i en Educació Infantil per la Universitat Rovira i Virgili. Estudiant del Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa. Ha participat en recerques com SALEACOM. Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for the New Century (H2020-MCSA- RISE-2014), així com en congressos internacionals (CIMIE, CICFEM, ECER) donant a conèixer els resultats de les recerques. Actualment treballa com a investigadora en el projecte Recercaixa Uni4Freedom. Violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes (2017ACUP00235) i és coeditora de la Revista Multidisciplinar de Investigación Educativa (REMIE). Participa com a voluntària a Comunitats d’Aprenentatge des del 2015, a través de Grups Interactius, Tertúlies Literàries Dialògiques, Formació de Familiars i Extensió del Temps d’Aprenentatge.

CONTACTE: marta.font@urv.cat

Janaina Minelli de Oliveira

Janaina Minelli d’Oliveira és doctora en Lingüística Aplicada i professora agregada al Departament de Pedagogia URV. La seva producció científica estableix un diàleg entre la semiòtica social i l’educació, analitzant processos de construcció de posicions pedagògiques a través de les formes de representació, participació i dinàmiques interactives establertes en entorns d’aprenentatge presencials i virtuals.

CONTACTE: janaina.oliveira@urv.cat

https://orcid.org/0000-0001-5946-3622