Resultats

Publicació

S'espera que els resultats del projecte apropin al públic general prioritzant la seva publicació a revistes open acces. Els resultats i les principals actuacions del projecte es publicaran a revistes de divulgació sobre gènere i diversitat sexual i a premsa.

Presentació

Participació dels i les membres de l'equip de recerca, responsables de les unitats d'igualtat de les universitats catalanes, responsables polítics, associacions, membres de moviments socials i alumnat. Es realitzaran un mínim de sis fòrum-tallers oberts a diverses universitats catalanes i a institucions i associacions col•laboradores al projecte. Als tallers es presentaran de forma participativa i dialògica els resultats del projecte i estaran destinats a l’alumnat universitari, professorat universitari, responsables de les unitats d’igualtat de les universitats, membres de la comunitat educativa, representants d’associacions i activistes.

Difusió

Les accions implementades al projecte per fer arribar els resultats a la ciutadania es basaran en l’àmplia experiència que el diversos i diverses membres de l’equip presenten en relació a la recerca orientada a l’impacte social. Research Brief: aquesta guia presentarà els principals resultats de la recerca de forma entenedora i atractiva i estarà orientada a la comunitat educativa universitària i a entitats, associacions i moviments socials. Aquesta es difondrà a través de la web i les xarxes socials del projecte; mitjançant el mailing a associacions d’estudiants, entitats i professorat i als Uni4Freedom Labs, entre d’altres.