Projecte

Actualment, la violència i discriminació cap al col·lectiu LGTBIQ és una realitat que persisteix a tots els països del món[1]. Aquesta problemàtica social està molt present al context espanyol, sent Catalunya la comunitat autònoma on més incidències es van registrar el 2016 en relació a aquest tipus de delicte d’odi[2]. Malgrat que als últims anys la recerca ha començat a prestar atenció a les violències per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, aquesta continua sent una realitat especialment silenciada en contextos com l’educació superior. Partint d’aquesta situació, el projecte Uni4Freedom té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels i les estudiants universitaris LGTBIQ, trencant el silenci que existeix sobre les violències que aquest col·lectiu pateix. A més, aportarà orientacions pel desenvolupament de protocols de no-discriminació a les institucions d’educació superior catalanes i contribuirà a l’acompliment de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Per aconseguir-ho, el projecte compta amb un equip de recerca interdisciplinari conformat per 16 investigadores i investigadores procedents de 11 universitats nacionals i internacionals i amb col·laboradors/es d’entitats i moviments socials. El projecte es durà a terme a través de l’aplicació de la Metodologia Comunicativa i s’aplicaran mètodes mixtes (tècniques quantitatives i qualitatives). En primer lloc es realitzarà una revisió de la literatura científica per identificar actuacions internacionals que han aportat un impacte positiu en la prevenció i l’atenció a les persones LGTBIQ víctimes de la violència en el context universitari. En segon lloc, es durà a terme treball de camp a 6 universitats catalanes en les que s’implementaran qüestionaris i relats de vida comunicatius a l’alumnat i es realitzaran entrevistes semiestructurades d’orientació comunicativa a professorat i a responsables de les unitats d’igualtat de les universitats seleccionades. Amb l’objectiu de potenciar el impacte social de la recerca, el projecte obrirà espais de diàleg i aplicarà estratègies específiques per incloure la veu dels end-users al llarg de tot el projecte (ex. consell assessor i Uni4Freedom Labs). S’espera que els resultats del projecte aportin orientacions clau de cara a que les institucions i als agents socials puguin prendre decisions basades en evidències científiques que contribueixin a aconseguir institucions lliures de violència per l’alumnat LGTBIQ i per totes aquelles persones que el recolzen.

 

[1] ONU (2011). Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A/HRC/19/41

[2] Ministerio del Interior (2016). Informe sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España. Secretaria de Estado y Seguridad. Gobierno de España.