NOTICIES

El passat dimecres 30 de maig va tenir lloc a la Universitat Rovira i Virgili la primera reunió de l’equip investigador del projecte Uni4Freedom. Violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes, liderat pel Dr. Oriol Rios.

El projecte, finançat per l’Obra Social de La Caixa en el marc dels projectes RecerCaixa i amb la col·laboració de l’ACUP, té per objectiu millorar la qualitat de vida del col·lectiu LGTBIQ dins de l’àmbit universitari, trencant el silenci que existeix sobre les violències que pateixen. Per tal de fer-ho possible, el projecte identificarà les violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes i aportarà orientacions per l’elaboració de protocols de no-discriminació basats en evidències científiques. D’aquesta manera s’aconseguirà sensibilitzar els diferents agents socials i responsables polítics i aportar evidències que millorin les seves actuacions i decisions, incrementant l’impacte social del projecte.

L’equip del projecte encapçalat per la Universitat Rovira i Virgili i format per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llull i la Universitat d’Extremadura, juntament amb les entitats que constitueixen el consell assessor, H2O Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona, Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres, Xarxa Solidària de Víctimes de Violència de Gènere a les Universitats van poder treballar i establir les bases que guiaran la recerca durant els propers 24 mesos.